Blue Flower

Rád bych uvedl pár slovíček o tom, co mě vedlo k tomu tento portál založit. Jednalo se o mou vlastní zkušenost a to shodou okolností s osobou mediálně známou paní Ivetou Bartošovou, kdy jsem od ní dostal zprávu: Můžeš prosím hned přijet, jde mi o život, SOS ? Když jsem ale přijel, vše probíhalo jinak a měl jsem pocit, že to byla jen nějaká hloupá léčka. Dotyčný agresor si mě chtěl nahrát na kameru asi proto, aby mě zdizkreditoval. A ta žena mluvila úplné nesmysly proti mě. Abych ji nevystavil nebezpečí, tak jsem "hrál tu její hru", aby to vypadalo tak, aby ji to mohlo co nejvíc uchránit od případné odvety či msty agresora, když se dozví, že mě vlastně volala o pomoc. Později jsem se dozvěděl, že to léčka nebyla, že to bylo skutečné volání o pomoc a že ten agresor se tam objevil nejspíš díky nějakým sledovacím systémům. Následně vyplývalo napovrh, že i jiné ženy jsou nebo byly od tohoto agresora napadány a tak mi nezbývalo než zaujmout postoj jakésiho zachránce. Bohužel díky tomu, že redaktoři mnohých médií ne vždy jsou dostatečně inteligentní, dostával jsem nejrůznější nálepky typu: pronásledovatel, obtěžovatel a podobně a přitom jsem byl ten, který bojuje proti tomu, kdo druhé pronásleduje a obtěžuje. Nicméně někteří redaktoři pochopili o co jde a nebáli se mě označovat normálně. Jak jsem se v této věci začal mediálně angažovat, dostával jsem podpůrné zprávy od jiných žen, které oceňovaly mou snahu a vyprávěli své vlastní zkušenosti s podobnými problémy a tak jsem pochopil, že to je jistý společenský problém a tak by bylo vhodné bojovat proti tomu také formou tohoto portálu.