Blue Flower

Znaky chování agresorů manipulantů a jejich obětí

POZOR: Toto je zatím pracovní verze

Znaky chování agresorů – manipulantů a jejich obětí:
 

Agresor:
 
Laskavé a milé projevy:
 

Na veřejnosti snaha působit jako ideální pár
Nápadně milé, vstřícné a zdvořilé chování vůči návštěvám
obětavost pomáhat, vysoké pracovní nasazení
na veřejnosti se třeba sám zastane nějaké ženy, na kterou třeba křičí nějaký muž, ale doma dělá to stejné, ještě víc

Snaha vynutit si důvěru

- vysoké pracovní nasazení

- důvěrné donášení zpráv

Obviňování druhých: 

Agresor násilník obviňuje oběť či druhé lidi z toho, co on sám dělá nebo z čeho on sám je vinen
 
Předstírání:
Předstíraný spravedlivý hněv
Předstíraný pláč, mohou téct i slzy
Předstírání, že on sám je obět a ta skutečná oběť by se měla omluvit
Předstírané telefonáty přímo před obětí, že se někdo třeba omlouvá, že nemůže přijít, nebo že někdo potvrzuje, že už platba přišla a vše je uhrazeno a žádný dluh není
Předstírání uraženého, že je dotčena jeho čest nebo špiněno jeho jméno
 
Teatrální projevy:
Předstírání, že už tedy odchází, dělá to však tak, že tím viní oběť, ona pak s podvědomých obav raději sama za ním jde a snaží se mu třeba omluvit
 
Omluvy:
- schopnost produkovat srceryvné omluvy, přiznává chybu, slibuje, že už to nikdy neudělá, že se musí nad sebou zamyslet, přiznává, že musí sám v sobě hledat chybu a podobně, všechno je to ale předstírané, dokonce slibuje, že se půjde léčit atd.
 
Ničení vznikajících se vztahů ať už pracovních nebo profesních:
 
Jak jde čas, stále vznikají příležitosti pro navazování nových přátelských, kamarádských či pracovních vztahů a spoluprací.
Agresor však potřebuje mít oběť izolovanou od okolí a aby nebyl označen jako ten, kdo brání v nových vztazích udělá takovou lest:
Sám se přihlásí a řekne oběti, že řekně potenciálnímu pracovnímu partnerovi nebo kamarádovi, že by se s ním ráda setkala a ještě k tomu dodá, že je za něho moc rád a že tomu přeje, ( tím získá důvěru ) pak zajde za oním potenciálním pracovním partnerem nebo kamarádem, ale řekne pravý opak, ale tak, že on sám naopak vypadá, že vztahu by moc přál, ale nechce to ta daná oběť. Potenciální partner nebo kamarád je tím naprosto odrazen a už vůbec oběť nekontaktuje a jde jinou cestou. Oběti pak řekně, že vzkázal partnerovi ať příjde třeba ve středu ve tři hodiny a on prý řekl, že příjde. Pak čekají v tu středu ve tři, ale nikdo nepřichází a ani se nikdo neomluví. Oběť je zklamaná a začíná získávat nedůvěru v nového partnera nebo kamaráda, že je nezodpovědný a je tak odrazena od začínajícího vztahu. Pak na druhý den agresor příjde s tím, že dotyčný volal a omlouval se, že mu to nevy
šlo a že dá vědět později, kdy bude mít čas. Nikdo se samozřejmě už neozve. To vše však jde odhalit jen tak, kdyby daná oběť a potenciální partner mluvili spolu přímo, tomu se však agresor snaží za každou cenu nejrůznějšími intrikami zabránit.
 
 

Vyhrůžky:

řekni, kde jsi jinak, zemřeš

přikládání pistole k hlavě
 
 
Násilné projevy:
Nečekané údery pěstí do hlavy ( třeba zezadu )

údery do hlavy v oblasti vlasů, pak nejsou vidět modřiny ( podobnou techniku někdy používají policisté při výslechu )
Kopance do břicha
Rozbíjení nábytku
Ničení věcí

Vyhazování věcí z oken

 
Isolace od okolí:
Zamykání obětí v domě ( někdy I na několik dní, způsobí třeba ztrátu práce )
Zákazy komunikovat nebo stýkat se s jinými lidmi bez agresora

zakazování mít kamarádky a scházet se s nimi

 
Slídění v soukromé komunikaci:
Kontrola mobilu
Kontrola mailů
Instalace skrytých kamer a odposlechů
Vymazávání zpráv od jiných
Vytváření falešných zpráv od jiných nebo vytváření falešných zpráv od oběti jiným, aby odradili od vztahu s ní

Slídění a sledování jiných osob blízkých dané obětí, aby se našly kompromitující důkazy nebo aby se zabránilo případné důvěrné komunikaci

 
Nárušování vztahů s okolím:
 
Volání do práce nebo pracovním partnerům třeba pod jiným jménem s pomluvami, které způsobí ztrátu práce nebo zakázky
předstírání hovoru od policie - ( je to jeden z nejrafinovanějších způsobů, který je hodně účinný, dotyčný agresor či jeho známy někomu zavolá a předstírá, že je od policie a s přesvědčivou policejní mluvou se snaží naznačit, že dotyčná oběť nebo naopak její známy je pravděpodobně zaplaten do nějakých špinavých machinací a tak se snaží odradit dotyčného od navázání vztahu s obětí. Daný “policista” mluví inteligentně a přesvědčivě, takže opravdu vznikne přesvědčivý dojem a skoro zaručeně to lidi odradí.
- hledá spojence, kteří by pomohli narušit vznikající se kamarádství oběti s jinou osobou, například vymyslí si zprávu, kterou údajně poslala nějaká osoba o jiné osobě, se kterou potřebuje narušit vztah nebo pošpinit
- špinění jména v očích blízkých třeba matky, dítěte, kteří pak k oběti získají nedůvěru a jsou proti ni.
 agresor to špinění jména dělá rafinovaně a to tak, že on sám vypadá, že pro tu onu "slabost" oběti se snaží mít pochopení, protože ji má rád a snaží se to prostě s ní vydržet, prostě špiní to jméno tak, že on sám vypadá jaká oběť. Přitom opak je pravdou.
 
Tito agresoři - manipulantni jsou typičtí tím, že téměř pořád lžou, platí pravidlo, že vše co řeknou, tak opak je pravdou, ale jde to zjistit jen tak, že se komunikuje otevřeně v přítomnosti ostatních
 
Lstivé nenápadné maření pracovních příležitostí a zakázek:
 
- nejprv dotyčný agresor projeví očividně nadšení pro nějakou zakázku, aby neupadl do podezření, že je kazisvět a pak se smutkem oznámí, že to byl asi nějaký podvod. Pro tuto domněnku vytvoří nějaký pseudodůkaz.
 
- Volání do práce nebo pracovním partnerům třeba pod jiným jménem s pomluvami, které způsobí ztrátu práce nebo zakázky
 
- hledání nepatrných mezer, které jsou vzápětí zveličeny a využity k znedůvěryhodnění
 
 
Psychický nátlak pomocí smyšlených udání na uřadech nebo na policii.
 
 
Snaha označovat oběť jako psychický nemocného člověka, v případě, že se oběť vzpírá, pak agresor zavolá do psychiatrické lečebny, aby si dotyčnou odvezli
 
Snaha strašit oběť například tím, že někdo v noci chodí kolem domu a tvorba smyšlených důkazů pro toto tvrzení
 
Nadávky a urážky:
ty svině, ty hajzle, kurva, píča
 
Vytváření situací, které špiní oběť v očích jiných nebo jiné lidi v očích oběti, aby se zamezilo vzniku nových vztahů
 
Projevy agresora při rozhodu nebo rozvodu
- říká, že si nepřipouští rozchod nebo rozvod a že se s tím nikdy nesmíří
 
 
Kontrola pomocí častého volání a posílání smsek
 - Když je oběť u lékaře, u kamarádky, tráví volný čas

 
 
Projevy oběti:
 
Časté hospitalizace v nemocnici, často s odůvodněním, že spadla s kola, uklouzla, upadla, sama si chtěla ublížit atd.
Viditelné zranění nebo podlitiny jsou zakrývané například různými módními doplňky
Oběť v přitomnosti agresora se může třást
Oběť se neschází sama s jinými lidmi bez přítomnosti agresora
Oběť se stydí a bojí mluvit o těch problémech veřejně a snaží se na to zapomenout

Přiznává vinu ikdyž žádnou nemá

Oběť se definitivně odděli často poté, co zjistí, že dotyčný je vlastně ubožák, který si léči svoje komplexy na slabším

Oběť často viditelně zestárne i o deset nebo dvacet let po třeba jen dvou leté zkušenosti s agresorem

 

Specifické znaky agresorů:

- Bývají to někdy bývalí příslušnícic STB, policisté nebo bývalí policisté, či pracovníci ochranky

- tito lidé často nikdy nic sami nedokázali nebo jestli dokázali tak obvykle nečestným způsobem, bývají to jen paraziti

- mají radost, když druhým ubližují, ale navenek se třeba tváří, že jim to je líto

 

Rád bych uvedl pár slovíček o tom, co mě vedlo k tomu tento portál založit. Jednalo se o mou vlastní zkušenost a to shodou okolností s osobou mediálně známou paní Ivetou Bartošovou, kdy jsem od ní dostal zprávu: Můžeš prosím hned přijet, jde mi o život, SOS ? Když jsem ale přijel, vše probíhalo jinak a měl jsem pocit, že to byla jen nějaká hloupá léčka. Dotyčný agresor si mě chtěl nahrát na kameru asi proto, aby mě zdizkreditoval. A ta žena mluvila úplné nesmysly proti mě. Abych ji nevystavil nebezpečí, tak jsem "hrál tu její hru", aby to vypadalo tak, aby ji to mohlo co nejvíc uchránit od případné odvety či msty agresora, když se dozví, že mě vlastně volala o pomoc. Později jsem se dozvěděl, že to léčka nebyla, že to bylo skutečné volání o pomoc a že ten agresor se tam objevil nejspíš díky nějakým sledovacím systémům. Následně vyplývalo napovrh, že i jiné ženy jsou nebo byly od tohoto agresora napadány a tak mi nezbývalo než zaujmout postoj jakésiho zachránce. Bohužel díky tomu, že redaktoři mnohých médií ne vždy jsou dostatečně inteligentní, dostával jsem nejrůznější nálepky typu: pronásledovatel, obtěžovatel a podobně a přitom jsem byl ten, který bojuje proti tomu, kdo druhé pronásleduje a obtěžuje. Nicméně někteří redaktoři pochopili o co jde a nebáli se mě označovat normálně. Jak jsem se v této věci začal mediálně angažovat, dostával jsem podpůrné zprávy od jiných žen, které oceňovaly mou snahu a vyprávěli své vlastní zkušenosti s podobnými problémy a tak jsem pochopil, že to je jistý společenský problém a tak by bylo vhodné bojovat proti tomu také formou tohoto portálu.

 

Vážení,

Portál "Ženy proti násilníkům" je určen pro pomoc  ženám, které jsou v útlaku, držené strachem či násilím. Shromažďuje poznatky o chování násilnických mužů, agresorů a má za cíl poskytnout rady, jak takové situaci čelit.

Budeme rádi za jakýkoliv zajímavý příspěvek, ať už popis vlastní zkušenosti, nebo způsoby a rady, které se někomu osvědčily. Příspěvky můžete posílat na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   S pochopitelných důvodů ctíme v takovém případě anonymitu, uvádějte třeba jiná jména osob nebo jiná jména míst.

S pozdravem

zakladatel portálu: Zdeněk Macura